alternatief voor gastouderbureau
Een oppas is zo gevondenhoe vind ik hier een oppas ?oppas zoekenvragenoppas tipscontact


Gastouderbureau toch te veel moeite?

U heeft een stel heerlijke kinderen, maar toch zou u graag even tijd voor uzelf of een geliefde hebben? Het blijft toch altijd moeilijk om afscheid te nemen. Ook al zit u gezellig in een restaurantje, in uw gedachten bent u toch een beetje bij uw kinderen. Zou het wel goed gaan met ze en krijgen ze wel genoeg aandacht? Een gastouderbureau weet niet dat mijn meisjes graag op schoot tv kijken of dat mijn zoon hamertje tik leuk vindt. Al dat gedoe, met het regelen van vaste tijden,

Sinds 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht. Deze wet regelt de kwaliteit, het toezicht en de financiering van kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. U bent verantwoordelijk voor het betalen van de rekening van de kinderopvang. Om dit te kunnen doen ontvangt u een werkgeversbijdrage (in principe een derde deel van de kosten) en een inkomensafhankelijke bijdrage van de overheid: de kinderopvangtoeslag. Als u geen bijdrage van de werkgever ontvangt, geeft de overheid een compensatie die afhankelijk is van uw inkomen. Het kindercentrum of gastouderbureau moet dan wel geregistreerd zijn. Dat wil zeggen dat het kindercentrum of gastouderbureau ingeschreven moet staan bij de gemeente.

Een gastouderbureau regelt de kinderopvang in de woning van de gastouder of de vraagouder. De gastouder die is ingeschreven bij een gastouderbureau mag maximaal vier kinderen (exclusief eigen kinderen) onder de hoede nemen. Onder de Wet kinderopvang vallen alleen gastouders die zijn aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau.

De reikwijdte van de Wet kinderopvang is opvang voor kinderen tot het einde van het basisonderwijs. Opvang voor oudere kinderen (Tieneropvang) valt er niet onder.
In de wet is vastgelegd aan welke kwaliteitseisen de kinderopvang moet voldoen. De wet verplicht het kindercentrum of gastouderbureau te zorgen voor verantwoorde kinderopvang.

Dat is opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Daarom moeten kinderopvangondernemers zorg dragen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Het kindercentrum moet aantoonbaar aandacht besteden aan:
• Het aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie
• de groepsgrootte
• de opleidingseisen van de beroepskrachten
• voorwaarden waaronder en de mate waarin beroepskrachten in opleiding kunnen worden belast met de verzorging en de opvang van kinderen.
• De voertaal in het kindercentrum moet in principe Nederlands zijn.

Verder moet een kinderopvangondernemer:
• een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid opstellen.
• een schriftelijke overeenkomst afsluiten met de ouders

Geen zin in de regels van een gastouderbureau?

Ga dan eens een kijkje nemen op zoekoppas.nl. Deze site is een passende oplossing voor de mensen die gemakkelijk en snel een leuke betrouwbare oppas nodig hebben!