crèche en webcam ??
Een oppas is zo gevondenhoe vind ik hier een oppas ?oppas zoekenvragenoppas tipscontact

Bron: Binnenlands Bestuur, mei 2006

Onduidelijk of webcam in crèche is toegestaan

Het is nog onduidelijk of het in Nederland verboden is om een webcam op te hangen in de crèche. Dat blijkt uit een rondgang langs deskundigen op het gebied van de kinderopvang en privacy.

In België gaf de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer onlangs een negatief advies over de plaatsing van webcams in kinderdagverblijven. Een crèche in het Belgische Eigenbrakel wilde op deze manier ouders de gelegenheid bieden hun kinderen de hele dag te volgen via internet.

In Nederland hebben zich over dit soort kwesties nog geen conflicten voorgedaan. 'Wel krijgen we af en toe vragen van ouders over dit onderwerp', vertelt een woordvoerder van de Belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang (Boink). 'Er is nog niet zoveel over bekend. In de Verenigde Staten gebeurt het al veelvuldig, maar we weten niet of het mag in Nederland. Het komt nog weinig voor.'

Louis Tavacchio, hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam verwacht dat over de webcam in de crèche nog wel een discussie zal ontstaan. 'Waarschijnlijk zouden alle ouders van de kinderen in de crèche en alle leidsters toestemming moeten geven voor het plaatsen van een webcam', zegt Tavacchio. 'Privacy zou het moeten winnen van de behoefte van de ouder, vind ik.'

Voor camerabeveiliging op de werkvloer is toestemming nodig van de personeelsleden, stelt Gert-Anne van de Klashorst van het College Bescherming Persoonsgegevens. 'Nederland is vrij terughoudend als het gaat om het volgen van wat op de werkvloer gebeurt. Aan algemene surveillance zitten haken en ogen.'

Als camerabeelden niet zijn opgeslagen, zijn het geen persoonsgegevens. Maar als je ze via internet worden verstuurd, zijn ze wel opgeslagen. Klashorst: 'Bij de Wet bescherming persoonsgegevens draait het vooral om noodzakelijkheid. Het belang van de service die de crèche verleent, weegt misschien niet op tegen het belang van alle betrokken ouders en werknemers.'