vervanging voor Kinderopvang en kinderdagverblijven
Een oppas is zo gevondenhoe vind ik hier een oppas ?oppas zoekenvragenoppas tipscontact


Kinderopvang / kinderdagverblijven

Dagelijks maken zo'n 300.000 kinderen gebruik van een vorm van opvang in ruim 3.500 kindercentra. Ouders, werkgevers en overheid betalen hieraan mee. Uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen en kinderdagverblijven staat de laatste jaren hoog op de politieke agenda. Een dekkend aanbod van kinderopvang, van goede kwaliteit, biedt ouders meer mogelijkheden om het werk te combineren met de zorg voor kinderen. In dit dossier vindt u meer informatie over het overheidsbeleid voor de kinderopvang en kinderdagverblijven.

Minister De Geus (SZW) wil dat de GGD de kwaliteit van de kinderdagverblijven scherper gaat controleren. Gemeenten moeten daarop meer toezicht houden. De kwaliteit van de kinderopvang is de laatste tien jaar gedaald.

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van SZW. De belangrijkste onderzoeksvraag was of er in kinderdagverblijven voldoende aandacht is voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Minister De Geus schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij de resultaten van de meting 'verontrustend' vindt.

Onderzoeksresultaten
De onderzoekers concluderen dat de kwaliteit van de dagelijkse praktijk achteruit is gegaan ten opzichte van eerdere peilingen. In 1995 was geen enkel kinderdagverblijf van onvoldoende kwaliteit, in 2005 geldt dat voor 40%. In 1995 kreeg 37% van de kindercentra het predikaat 'goed', in 2005 zijn er geen kinderdagverblijven die in deze categorie vallen.

Overleg
De Geus bespreekt binnenkort met de gemeenten en de GGD hoe de strengere controle eruit moet gaan zien. Ook overlegt hij met brancheorganisaties in de kinderopvang over de acties die zij op korte termijn kunnen ondernemen om de kwaliteit te verbeteren. De Geus spreekt hen daarbij aan op hun eigen verantwoordelijkheid, maar zal wel 'de vinger aan de pols houden'.
Daarnaast wil De Geus een onderzoek naar de oorzaken van de verminderde kwaliteit. Hij wijst erop dat de kwaliteitseisen van de overheid de laatste tien jaar vrijwel gelijk zijn gebleven.

Bron:
Persbericht ministerie van SZW