au pair gezocht?
Een oppas is zo gevondenhoe vind ik hier een oppas ?oppas zoekenvragenoppas tipscontact


Au pair het alternatief voor creche?

Bron: Brabants Dagblad, 30 maart 2006

Hogere inkomens zoeken flexibel alternatief.

De au pair is in opmars. Na de invoering van de nieuwe Wet Kinderopvang, vorig jaar, begonnen ouders aan alternatieven te denken en zagen de voordelen van een au pair. De wet pakte voor de hogere inkomens financieel niet altijd even gunstig uit.

Wie mensen die ervaring hebben met een au pair vraagt naar de grootste voordelen van deze vorm van kinderopvang, krijgt negen van de tien keer als antwoord flexibiliteit. Geen stress in de file omdat je je kind voor een bepaalde tijd uit de creche moet halen en geen problemen als je eens een keer in het weekeinde moet werken. De au pair is er, ook als bij het kinderdagverblijf de deur allang in het slot is getrokken. Een nog belangrijker agrument: een au pair is met maximaal 700 euro per maand betaalbaa en soms zelfs stukken goedkoper dan de creche.

Flinke stijging
De sterke opmars van de au pair begon met de invoering van de nieuwe Wet Kinderopvang, vorig jaar. Een wet die voor de hogere inkomens financieel niet altijd even gunstig uitpakte. "Die ouders zagen de kosten van een niet flexibele vorm van opvang toenemen", zegt Jack Hompes, voorzitter van de Nederlandse Au Pairs Organisatie (NAPO). "Zij begonnen aan alternatieven te denken en zagen de voordelen van een au pair." Aanvragen bij de au-pairbureaus stroomden de aanvragen binnen, vertelt Hompes. "Vorig jaar is het aantal aanvragen met zestig procent gestegen. Het aantal plaatsingen groeide met dertig procent." Hij schat dat het aantal legale au pairs in Nederland inmiddels tussen de drie- en vierduizend ligt. "Een paar jaar geleden was dat ongeveer de helft."

Screening
Van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) mogen alleen jongeren tussen 18 en 25 jaar als au pair naar Nederland komen. De belangrijkste motivatie voor hen moet de interesse in de Nederlandse samenleving en cultuur zijn. Van Tilburg: "Wie via een bureau een au pair neemt, heeft de zekerheid dat de meisjes zijn gescreend. De au pair krijgt die zekerheid ook, gastgezinnen worden net zo goed doorgelicht. Met een bureau weet je bovendien dat je kunt rekenen op vervanging als de au pair onverhoopt voortijdig vertrekt. Heel geruststellend."